Wielki Stożek

Ustroń – Poniwiec – Wielka Czantoria – Wielki Soszów – Wielki Stożek – Kubalonka – Przełęcz Szarcula – Zamek Prezydenta RP – Zapora Wisła Czarne – Wisła Wykręcone 50 km