KOCIOŁEK

Sośnica – Źródełko Krywałd 95 km na elektryku rajza pt „Kociołek”.
Dziękuję wszystkim za fajną Niedziele.
Niektóre zdjęcia ukradłem wybaczcie.

http://wrslask.cba.pl/2019/10/30/kociolek-na-trasie/