62-gie Zakończenie Turystycznego Sezonu Kolarskiego w Chudowie

Dziś 62-gie zakończenie turystycznego sezonu kolarskiego w Chudowie.
Cel osiągnięty, najliczniejsza grupa WRŚ.
Potem kierunek Zabrze na Śląski weekend akwarystyczny.
Wykręcone dzisiaj 34 km

11. Śląski Weekend Akwarystyczny w Zabrzu