18 EKO RAJD ROWEROWY

Dzisiaj 18 EKO RAJD ROWEROWY pod Patronatem Zygmunta Frankiewicza Prezydenta miasta Gliwice
Trip pt. Wszystkie dzieci nasze są pomóc trzeba Szkole Podstawowej nr.21
Wykręcone 22 km.