Cel źródełko Krywałd z Łukaszem no i Rybka w Piłce

Brynek -Źródełko Krywałd – Piłka – Staw Posmyk – Kokotek – Łowisko Leśnica
Wykręcone z juniorem 45 km.

1.Źródełko Krywałd i wiata wypoczynkowa https://goo.gl/maps/fnMppe5HJRZnNwie6

2. Ławeczka

3. Rendez-vous

4.Kolega na trasie

5. Zbiornik Wodny Kokotek I

6. Staw Posmyk

7. Łowisko Leśnica

TRASA