Grota – Szwajcaria – Procesja konna

Dziś u siebie, Gliwice też fajne
Rachowice (Grota)-Rachowicka Szwajcaria-Ostropa procesja konna i kolega Karol – Rynek kolega Mariusz K. -Soslandia Home
Pedały metalowe wykręciły dziś 57 km