Pożegnanie starego roku w Cukierni

Tak ostatnia rajza w tym roku, fajnie było.
Cukiernia Gatner, a potem Tekla w Chudowie
w sumie wykręcone 54 km.
Pożyczyłem zdjęcia Dziękuję

Zamek Chudów