Gliwickie Świetliki

Rajza pt” Gliwickie Świetliki” musieliśmy zamienić na „światełko do nieba” ponieważ zdarzyła się katastrofa w kopalni w Stonawa

Polscy Górnicy w winiku wybuchu metanu ponieśli śmierć.

Urodziny Agnieszki Wszystkiego Najlepszego