RUINY ZAMKU W STRZELCACH OPOLSKICH

RUINY ZAMKU W STRZELCACH OPOLSKICH

POŁOŻENIE

Zamek w Strzelcach oraz sama osada, jak i jej nazwa na to wskazuje, były miejscem osiedlania się myśliwych książąt opolskich. W roku 1323 za panowania księcia Alberta – syna księcia Bolesława I, miasto zostało umocnione. Książę ten na swym zamku urządzał tzw. dni dworskie, na które zapraszał rycerzy i znamienitszych mieszczan. Często też dawał dowody łaski, darował mienie i rozdawał przywileje na rzecz rycerzy i duchowieństwa.

W XVI wieku, za czasów Hohenzollernów, zamek mocno podupadł, ale później odbudował go znacząco Jerzy von Redern. Kolejne zmiany na zamku w Strzelcach Opolskich dokonały się w XIX wieku za czasów panowania hrabiego Andrzeja Marii Renarda, wtedy powstała wieża, część zabudowań i browar.

W 1945 roku, po wejściu do miasta wojsk radzieckich, miasto i zamek zostały niemal doszczętnie spalone.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *